Artykuły, galerie fotografii i listy plików

Uroczystościom odpustowym w kaplicy i Kościele przewodniczył J.Eks. Ks. Bp Józef Wróbel - 05.06.2016 r.

W dniu 22 maja do I Komunii św. przystąpiło 27 dzieci z kl. III z Kraczewic i Kowali.

Bierzmowania młodzieży gimnazjalnej/57 osób/ udzielił J. Eks. Bp. Józef Wróbel.

Sumę odpustową odprawił i wygłosił homilię Ks. mgr Andrzej Koziej wik. z par. Bełżyce.

W dniu 14.06.2015 r. uroczystościom odpustowym i 95 - lecia parafii przewodniczył Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik.

Mszę św. odprawił i wygłosił homilię student KUL w Lublinie Ks. Tomasz.

11listopada w 96 rocznicę odzyskania Niepodległości , została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru parafialnego.

Sumę odpustową w intencji parafian i gości odprawił Ks. kan Wojciech Szlachetka nasz rodak , proboszcz z Abramowa , homilię wygłosił Ks. infułat Jan Pęzioł z Wąwolnicy.W czasie Mszy św. zostały poświęcone wieńce dożynkowe i pobłogosławione chleby upieczone z tegorocznych zbiorów. Po Mszy św. nastąpiło dzielenie się chlebem i III Piknik parafialno - rodzinny.

Kilka grup XXXVI pielgrzymki na Jasną Górę , przechodziło przez teren naszej parafii. Jak co roku zostali życzliwie przyjęci przez mieszkańców Poniatowej Wsi , posileni , wypoczęci , ruszyli dalej w trasę. Mieszkańcom Poniatowej Wsi składamy serdeczne Bóg zapłać , za życzliwe przyjęcie pielgrzymów , posiłek , napoje chłodzące , kawę , herbatę.

Sumie odpustowej przewodniczył i wygłosił homilię ks. kan Edmund Boryca - proboszcz par. w Zezulinie. Koncelebrował nasz rodak ks. Piotr Wiracki - proboszcz par. w Zagłobie.

Msza św. w intencji Ojczyzny i koncert pieśni patriotycznych zespołu ,, Szpaczki '' pod kier. Grażyny Papierz.

Pallotyni, właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC) – katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w 1. połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim. Pallotyńskie wyższe seminarium duchowne w Polsce znajduje się w miejscowości Ołtarzew koło Warszawy, w gminie Ożarów Mazowiecki (powiat warszawski zachodni). Historia Powstanie pallotynów łączy się z inicjatywą znaną dziś jako Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, powziętą 4 kwietnia 1835 w Rzymie przez św. Wincentego Pallottiego, która od początku zgromadziła przy sobie grupę księży i osób świeckich. Chcieli wcielać w życie nowatorską, jak na tamte czasy, ideę, że każdy ochrzczony jest apostołem, czyli zobowiązanym do troski o zbawienie swoje i drugiego człowieka. W styczniu 1846 wspólnota księży i braci, którzy postanowili poświęcić całe swe życie dla Zjednoczenia, wprowadziła się do pomieszczeń przy rzymskim kościele San Salvatore in Onda, które pełnią funkcję pallotyńskiego domu generalnego do dziś. W roku 1854, już po śmierci Pallottiego, Kongregacja Rozkrzewiania Wiary zmieniła nazwę Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego na Pobożne Stowarzyszenie Misyjne (Pia Societas Missionum - skrót PSM). W następnych latach pallotyni przeszczepili się m.in. do Niemiec, Irlandii, Polski, Brazylii i Szwajcarii, a z tych krajów udawali się na misje. W 1947 została przywrócona pierwotna nazwa pallotynów (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego). W obradach Soboru Watykańskiego II uczestniczyło pięciu pallotyńskich biskupów, zaś generał pallotynów ks. Wilhelm Möhler był członkiem komisji ds. apostolstwa ludzi świeckich. Podczas soboru idea apostolstwa powszechnego została w pełni zaaprobowana przez Kościół. 6 stycznia 1965 nastąpiło prawne oddzielenie Dzieła Szensztackiego od pallotynów. W 1981 roku wszedł w życie na stałe posoborowy tekst Prawa Podstawowego i Uzupełniającego, którego preambuła jest identyczna dla pallotynów i sióstr pallotynek. Po roku 1989 pallotyni mogli zacząć oficjalną działalność w krajach byłego ZSRR oraz w Czechach i na Słowacji. Habit pallotynów Strojem Stowarzyszenia jest ubiór duchowieństwa diecezji rzymskiej w XIX w., czyli czarna sutanna z pelerynką i czarnym wełnianym pasem, którego końce opadają na lewą stronę. Na misjach w ciepłych krajach nosi się białą sutannę z czarnym pasem. Podobny strój nosi papież, tylko z pasem koloru białego. Alumni przed wieczną konsekracją noszą sutannę bez pelerynki. Formacja zakonna u pallotynów dzieli się na: wstępną, podstawową i stałą. • formacja wstępna obejmuje, zarówno dla kandydatów na księży, jak i na braci, dwuletni nowicjat (u pallotynów nazywany okresem wstępnym) poprzedzony postulatem (najczęściej miesięcznym) • formacja podstawowa to czas między złożeniem pierwszej konsekracji (przyrzeczeń) a wiecznej. Dla kandydatów do kapłaństwa przebiega on w wyższym seminarium duchownym, a dla braci najczęściej w tzw. domach junioratu • do formacji stałej jest zobowiązany każdy pallotyn. Ma ona trwać do końca życia i obejmować rozwój duchowy oraz intelektualny. Pomagać mają w formacji wspólne rekolekcje, dni skupienia i inne spotkania Pallotyni w Polsce Na ziemie polskie pallotynów sprowadził ks. Alojzy Majewski. 11 listopada 1907 on i ks. Alojzy Hübner otrzymali od abp. Józefa Bilczewskiego dworek we wsi Jajkowce (dziś na terenie Ukrainy), w którym zamieszkali. Pod koniec roku zaczęli się zgłaszać pierwsi kandydaci na braci i księży. W 1909 r. zakupiono pod Wadowicami/Klecza Dolna/ dom na wzniesieniu, który nazwano Collegium Marianum. W 1913 otwarto dom w Bochni przeznaczony na nowicjat i seminarium duchowne. I wojna światowa prawie zupełnie zniszczyła młode Stowarzyszenie na ziemiach polskich – pozostał jedynie dom na Kopcu. Jednak w międzywojniu pallotyni rozwijali się szybko. Otwarto wiele domów, m.in. w Warszawie i Ołtarzewie, gdzie zaczęto budowę seminarium duchownego. Jednocześnie polscy pallotyni zaczęli działalność za granicą: na misjach w Afryce oraz we Francji (gdzie powstała Regia Francuska), Niemczech i Urugwaju, opiekując się w tych krajach Polonią. W Polsce zajmowali się formacją świeckich przez czasopisma (np. "Królowa Apostołów"), zjazdy, dni skupienia, rekolekcje zamknięte i osobiste spotkania. W 1935 powstała niezależna polska Prowincja Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. II wojna światowa pozbawiła Stowarzyszenie większości domów, a w walkach i obozach koncentracyjnych zginęło 29 pallotynów (księży, braci i alumnów, w tym bł. ks. Józef Jankowski i bł. ks. Józef Stanek. Po wojnie otwarto Małe Seminarium na Kopcu i w Chełmnie. W 1945 zaczęła się tworzyć placówka w Poznaniu, gdzie w 1948 powstało wydawnictwo "Pallottinum". Również w 1945 r. pallotyni osiedlili się w Częstochowie, budując sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Dolinie Miłosierdzia. Z powodów politycznych dopiero w latach 60. udało się polskim pallotynom wyjechać na misje. W 1963 do Indii wyjechał ks. Adam Wiśniewski, a w latach 70. pallotyńscy misjonarze wyjechali do Afryki i Ameryki Południowej. Po roku 1989 udało się rozpocząć pracę m.in. w krajach b. ZSRR oraz na Słowacji. W 1993 polska pallotyńska Prowincja Chrystusa Króla uległa przekształceniu w dwie niezależne prowincje: Chrystusa Króla z zarządem w Warszawie, a obejmującą wschodnią część Polski oraz Zwiastowania Pańskiego z zarządem w Poznaniu, a obejmującą zachodnią część kraju. W roku 2007 polscy pallotyni obchodzili 100-lecie działalności na ziemiach polskich. Od października 2012 pallotyni prowadzą regionalno-katolicką rozgłośnię internetową o nazwie nowohuckie.pl, której dyrektorem został ks. Łukasz Gołaś SAC. Redakcja radia mieści się przy parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie - Nowej Hucie.

Sponsorzy II Pikniku Parafialnego 1. Urząd Miasta i Gminy w Poniatowej 2. Bank Spółdzielczy w Poniatowej 3.Pawtrans – Ewa i Stanisław Pawłowscy 4. Adam i Mirosława Mróz 5. Grzegorz Wosik 6. Jan Stankiewicz 7. Marek Lenart 8. Grażyna i Jacek Szlachetka 9. Andrzej Rosiński 10.Magda Misztal 11. Kółko Rolnicze w Kraczewicach 12. Stanisław Górniak 13. Krystyna Sołdek 14. Zenon Rodzik – starosta 15. Anna i Andrzej Chyła 16. Henryka i Marek Frąckiewicz 17.Krzysztof Klocek 18. Julia i Szczepan Wójtowicz 19. Koła Gospodyń Wiejskich : Kraczewice , Spławy , Kowala , Szczuczki Kol. 20. Mariola i Tadeusz Zubrzyccy 21.Jacek Kiraga 22.STAL ŚWIT – Agnieszka Kubiak 23.Waldemar Kotłowski – nagrobki 24.Jolanta i Tadeusz Oświecińscy 25. Rada Sołecka oraz O.S.P. Kraczewice Wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli , którzy się włączyli w przygotowanie pikniku , składamy Serdeczne Bóg Zapłać .

Sumę odpustową celebrował i wygłosił homilię Ks. prał Stanisław Sieczka .

W dniu 10.09.2012 r. odbyła się pielgrzymka do miejsca cudu Eucharystycznego , sanktuarium M.B. Bolesnej i Miłosierdzia Bożego .

Sponsorzy I Pikniku Parafialnego : 1. Urząd Miasta i Gminy w Poniatowej 2. Bank Spółdzielczy w Poniatowej 3. Sławomir Kruczek 4. Adam Mróz 5. Grzegorz Wosik 6. Jan Stankiewicz 7. Marian Lenart 8. Grażyna i Jacek Szlachetka 9. Andrzej Rosiński 10. Waldemar Słowik 11. Kółko Rolnicze w Kraczewicach 12. Stanisław Górniak 13. Krystyna Sołdek 14. Zenon Rodzik – starosta 15. Anna i Andrzej Chyła 16. Henryka i Marek Frąckiewicz 17. Antoni Pyda 18. Julia i Szczepan Wójtowicz 19. Koła Gospodyń Wiejskich : Kraczewice , Spławy , Kowala , Poniatowa Wieś , Kol. Poniatowa , Szczuczki Kol. 20. Mariola i Tadeusz Zubrzyccy 21. Dom Kultury w Poniatowej 22. Rada Sołecka oraz O.S.P. Kraczewice Wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli , którzy się włączyli w przygotowanie pikniku , składamy Serdeczne Bóg Zapłać .

Sumie odpustowej przewodniczył Ks. kan Wojciech Szlachetka , a homilię wygłosił Ks . kan Mirosław Bielecki . Po sumie wszyscy połamali się poświęconym chlebem z tegorocznych zbiorów .Następnie zostało otwarte muzeum parafialne i odbył się I parafialny piknik , na którym było wiele atrakcji .

J.Ekscelencja Ks. Bp. Józef Wróbel udzielił sakramentu Bierzmowania 89 uczniom gimnazjum .

  Kowala

Sumę odpustową celebrował i wygłosił homilię Ks.prał Władysław Zakrzewski .

Słowo Życia na styczeń 20101

Powrót

Zegar

Dzisiaj jest

piątek,
23 sierpnia 2019

(235. dzień roku)

Sonda

Czy pamiętasz o modlitwie i niedzielnej Mszy świętej w wakacje ?

w Kościele.

w domu.

przy figurze.

wcale.


Święta

Piątek, XX Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy

Wyszukiwanie