Rada Duszpasterska  par. Kraczewice 2018 - 2022

 

Radni z wyboru :

 

Kraczewice Prywatne: Misztal Magda  -25 głosów;

                                        Bucior Albin  -16 głosów

Kraczewice Rządowe: Niedobit  Urszula  -19 głosów;

                                      Turczyńska Halina  -17 głosów

Kol. Szczuczki: Gnypek Jan  -19 głosów

Kol. Poniatowa I: Popiołek Dariusz  -3 głosy

Kol. Poniatowa II: Duro Edward  -4 głosy

Kol. Poniatowa III: Leszczyńska Anna  -13 głosów

Kol. Poniatowa IV: Rosiński Mirosław  -13 głosów

Poniatowa Wieś i Stoczki: Mastalerz Piotr  -14 głosów;

                                              Marek Kazimierz  -12 głosów

Spławy: Kwiatkowski Zbigniew  -14 głosów

Kowala: Bednarz Monika  -25 głosów

                Mędrek-Sweryd Agnieszka 

 

Radni z urzędu :

 

Ks. Mariusz Skiba – wikariusz

Klocek Krzysztof  - kościelny

Koma Dariusz – szafarz

Szafran Paweł – szafarz

Stachyra Paweł – szafarz

 

Radni z nominacji :

 

Kraczewice Prywatne: Baran Anna, Michalak Elżbieta, Pietroń Barbara

Kraczewice  Rządowe: Borowska Marzena; Frąckiewicz Marek;

                                        Gnypek Michał; Chyła Andrzej;

Poniatowa Wieś i Stoczki: Maciąg Sabina; Flasińska Danuta

Kol. Szczuczki: Hemperek Edward

Kowala: Nowomiejski Mariusz;Styrnik Wiesław; Wąsala Krystyna, Wojnicki Ryszard, Pomorski Janusz

 

 

 

 

 

 

Wyniki wyborów do Rady Duszpasterskiej

2018-2022

 

                                Kraczewice Prywatne                               

1. Magda Misztal -22

2. Albin Bucior - 16

3. Anastazja Goleń - 14

4. Krystyna Rosińska - 10

5. Elżbieta Michalak - 6

 

                                Kraczewice Rządowe                               

1. Urszula Niedobit - 19

2. Halina Turczyńska - 17

3. Marek Frąckiewicz - 7

4. Michał Gnypek - 6

5. Andrzej Chyła - 3

 

                                            Spławy                                           

1. Zbigniew Kwiatkowski - 14

2. Paweł Karczmarczyk - 9

3. Ewa Gulska -

 

                                    Poniatowa Wieś                                   

1. Piotr Mastalerz - 14

2. Kazimierz Marek - 12

3. Piotr Maciąg - 11

4. Dariusz Celejewski - 10

5. Urszula Kołodziejczyk -7

6. Leszek Jabłuszewski - 6

7. Beata Mazur - 5

8. Ryszard Kuchta -2

9. Wiesław Karaś - 1

 

                                   Kolonia Szczuczki                                  

1. Jan Gnypek - 19

2. Sławomir Marczyński - 10

3. Edward Hemperek - 7

4. Katarzyna Marczyńska - 6

5. Andrzej Powałka - 6

 

                                Kolonia  Poniatowa I                               

1. Cezary Kępiński - 11

2. Dariusz Popiołek - 3

3. Grażyna Pyda - 3

4. Ewa Wójcik -

 

                               Kolonia  Poniatowa II                              

1. Edward Duro - 4

 

                               Kolonia  Poniatowa III                              

1. Anna Leszczyńska - 13

2. Renata Żydek - 6

 

                               Kolonia  Poniatowa IV                              

1. Mirosław Rosiński - 13

2. Bogumiła Czuryszkiewicz - 3

3. Zbigniew Pastuszko - 1

 

                                           Kowala                                          

1. Monika Bednarz - 25

2. Danuta Skabara - 22

3. Marzena Kozak -15

4. Wiesław Styrnik - 10

5. Łukasz Jakóbczyk - 8

6. Mariusz Nowomiejski - 7

7. Justyna Kieraga - 4

 

Zegar

Dzisiaj jest

piątek,
23 sierpnia 2019

(235. dzień roku)

Sonda

Czy pamiętasz o modlitwie i niedzielnej Mszy świętej w wakacje ?

w Kościele.

w domu.

przy figurze.

wcale.


Święta

Piątek, XX Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy

Wyszukiwanie