Msze Św. Roczne Za Zmarłych - odprawiane w Pierwsze Niedziele miesiąca o godz. 10.00

1. +Ks. Kan. Zbigniewa BOROWSKIEGO

2. +Stanisława, Emilię, Jana +JANOWSKICH; Leokadię, Stanisława, Władysława, Tadeusza +WIERADZKICH

3.+Zofię, Adama, Juliana +MASTALERZÓW; Józefa, Krzysztofa +MANOWSKICH

4.+Annę, Jana, Mariannę, Tomasza +CHOŁODYCH; Zofię, Jana, Waldemara +CEGLARSKICH; ++KOŁOSIŃSKICH

5. +Edwarda, Henryka, Józefę, Helenę, Jana, Andrzeja, Aleksandera, Małgorzatę, Apolonię, Pawła, Jana, Zofię ++SALASÓW, SZYMAŃSKICH, DACKÓW, FURTAKÓW, PYDÓW

6.+Edwarda, Michała, Marię +PIETRASÓW; Władysława, Natalię +WIŚLIŃSKICH; Jana BARTOSIA; Józefa, Franciszka, Elżbietę +GNASIÓW; Konstantego, Eugeniusza, Helenę +CHYŁÓW

7.+Jadwigę, Władysława, Stanisława, Krzysztofa ++PIŁATÓW

8. +Jana, Józefę +POWAŁKÓW; Wandę, Józefa, Stanisława, Franciszkę +BUCZYŃSKICH; Feliksę, Jana, Stefana +ZIÓŁKOWSKICH,

9. +Feliksa, Mariannę, Stanisławę, Jana +STRUZIAKÓW; Jana, Teofilę, Janinę, Marię, Otylię, Barbarę, Helenę, Aleksandrę, Józefa, Stanisława, Jana, Zygmunta, Franciszka, Leszka, Waldemara +DŁUGOSZÓW, KUCHTÓW, KAMIŃSKICH, PIETRONIÓW, ZAKRZEWSKICH.

10.+ Stanisławę, Mariana ++ŻYŁOW, KWIATKOWSKICH

11.+ Ireneusza, Zdzisława, Zygmunta, Janinę, Marię, Pawła +WIDEŃSKICH; Stanisławę, Tadeusza +PIŁATÓW

12.+Lucynę BINIĘDA; Kazimierę, Jana +MICHALAKÓW

13.+ Wiesława, Michała, Janinę +MROZÓW; Ewę, Wawrzyńca +WOJTASZKÓW; Jana, Janinę +SZYMAŃSKICH;Jana, Reginę +SOLISÓW;Jana, Pelagię +MORKÓW

14. ++ WŁODKÓW, CIEŚLAKÓW, DYKÓW, MICHALCZYKÓW, PARZYCHOWSKI; Genowefę i zm. rodziców chrzestnych z obu stron.

15. + Agnieszkę NEWMAN ("Niumen"); Helenę, Jana, Mariannę, Antoniego, Antoninę, Władysława, Józefa, Zofię, Mirosława, Pawła, Edmunda, Dyzmana +GOLENIÓW; Mariannę, Stanisława, Łukasza +CHYŁÓW; Krystynę, Tadeusza,

16.+Stanisława, Janiny, Józefa, Weroniki, Franciszka, Franciszki, Jana, Kazimiery +PLUTÓW; Stefana, Stefanii, Stanisława +MICHAŁKÓW; Józefa, Marii +PEJTA; Stanisława, Krystynę, Mariannę, Mariana, Edwarda, Irenę, Jana +MAGIEŁDÓW; Helenę, Stanisława, Eugeniusza, Lucjana, Genowefę, Mariannę, Jerzego +GAJÓW; Helenę, Czesława +WIERADZKICH; Reginę, Mieczysława +SZYMANKÓW; Stefanię, Zdzisława +DUDKÓW; Jana, Kazimierę +MASIAKÓW; Bernata JAKÓBCZYKA; Jana, Zofię +WIECZORKÓW; +księży pracujących w naszej parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

17. +Sławomira, Zygmunta, Janinę, Michała +MROZÓW; Leokadię, Tadeusza, Jana, Mariannę, Łukasza, Julię, Stefana, Bogusława, Izydora +CHYŁÓW; Stanisława, Mariannę, Pawła +PAŁKÓW; Anielę PAZUR; Józefę BUZA; dusze w czyśćcu cierpiące.

18. +Janinę, Józefa, Danutę +KOZŁOWSKICH; Józefa, Irenę MICHALSKICH; Wacława SOBKA.

19. +Jana, Wiktorię +STANIEC; Wacława, Janinę +GNYPEK; Romana GERMAŃSKIEGO; Stanisława, Bronisławę, Mariannę, Bogdana +KRÓLIKOWSKICH; Jana, Janinę, Tadeusza +NIEZGODÓW; Franciszkę GONTARCZYK.

20. +Antoniego, Jana, Krystynę +WITCZAKÓW; Annę, Józefa, Mariana, Henryka, Marię +ŁUCJANKÓW; Stanisława, Natalię, Józefę, Ryszarda, Józefa, Tadeusza +SZCZĘSNYCH; Genowefę, Bolesława, Bogdana, Lenę, Helenę, Antoniego, Franciszkę, Władysława +DZIADUCHÓW; Stanisława, Franciszkę +BUCZYŃSKICH, ++KOZAKÓW, KUZIOŁÓW, DŁUGOSZÓW.

21. +Edwarda, Stanisława, Helenę, Genowefę, Stanisława, Ewę, Józefa, Jana, Bronisławę, Barbarę, Jana, Dariusza, Zofię, Eugeniusza, Ludomirę, Jadwigę, Wacława ++KRASÓW, PYDÓW, CZYŻEWSKICH, DACKÓW, WÓJCIKÓW; Józefa SZKUTNIKA; Helenę SZWED; Marię TARKOWSKĄ; Helenę, Michała +GRZYWACZÓW; zmarłych księży naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące.

22. +Jerzego, Irenę, Bolesława +PYŚNIAKÓW; Zygmunta, Kazimierza, Walerię, Stanisława +BIGOSÓW; Franciszkę, Adama +DUDKÓW; Władysławę, Franciszka +MĘDRKÓW; Zbigniewa, Ryszarda +CHYŁÓW; Urszulę, Marcina +WÓJCICKICH; Julię MACIĄG; Adama NIEZGODĘ.

23. +Zygmunta, Stanisława, Walerię +BIGOSÓW; Franciszkę, Adama +DUDKÓW; Witolda, Stefanię +PIETRONIÓW; Urszulę, Marcina +WÓJCICKICH; Jerzego PYŚNIAKA.

24.+Genowefę, Józefa, Stanisława +GORAJKÓW; Władysławę, Stanisława, Mieczysława +SZLACHETKÓW

25. +Zbigniewa, Salomeę +KOCHAŃSKICH; Mariannę, Tadeusza, Marka +PIŁATÓW; Krystynę GĄBIOWSKĄ; Andżelikę NOWACKĄ.

26. +Mariana ZIÓŁKOWSKIEGO; Adelę, Wacława, Klemensa +BORUCHÓW.

27. +Ewę, Zofię, Wawrzyńca, Jana, Zdzisława, Stanisława, Stefana, Helenę +WOJTASZKÓW; Jana, Reginę, Jana, Edwarda, Jadwigę, Antoniego, Teklę, Edwarda +SOLISÓW; Józefa, Mariannę +PYDÓW; Józefa, Mariannę +GÓRNIAKÓW; Tadeusza MROZA;  ks. kan. Zbigniewa Borowskiego i zmarłych księży z naszej parafii.

28. +Edmunda, Józefa, Mieczysławę, Salomeę +PYDÓW; Janusza, Jana, Zofię +LORENCÓW.

29. +Janinę, Stanisława, Kamila, Czesława, Sabinę +MIROSŁAWÓW; Agnieszkę, Józefa +BUCIORÓW; Władysławę, Jana, Mariana, Krystynę +OGONKÓW; Karola, Mariannę +KRZYŻANOWSKICH; Zofię WRÓBEL; Balbinę GRZYWA.

30. +Stanisławę, Mikołaja, Czesława +POMORSKICH; Annę, Michała +DŁUGOSZÓW; Emilię, Mikołaja, Aleksandra, Janinę +SMAGÓW; Irenę, Jana, Teresę, Witolda +CZAPLÓW.

31. +Marcina, Stanisławę, Stanisława, Urszulę +WÓJCICKICH; Zygmunta, Walerię, Stanisława +BIGOSÓW; Konstancję, Władysława +WOJTALIKÓW; Franciszkę, Adama +DUDKÓW; Jerzego PYŚNIAKA; Witolda, Stefanię +PIETRONIÓW.

32. +Mariannę, Józefa +GAIKÓW; Irenę GIZA.

33. +Eugenię, Jana, Stanisława, Jerzego, Franciszkę, Karola +WŁODKÓW; Mariannę, Aleksandra, Wacława, Janinę +TARŁOWSKICH; Zofię, Władysława, Krzysztofa +TAJERÓW; Karolinę, Jana +KUCIŃSKICH; ks. kan. Zbigniewa Borowskiego i zmarłych księży z naszej parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

34. +Rafała, Jana, Rozalię, Anastazję +BUCIORÓW; Andrzeja, Zofię, Władysława, Natalię +WÓJCIKÓW; Władysława, Rozalię +SZMITÓW; Jana, Annę, Mariana, Mariannę +KOZŁOWSKICH; Krzysztofa SMAGĘ; Józefa BOROWSKIEGO.

35. +Tadeusza, Kunegundę, Józefa, Henryka +SZKLARZÓW; Antoniego, Jadwigę +ZAWADZKICH; Edwarda POPIOŁKA.

36. +Szczepana, Helenę, Jana, Teresę, Stefanię, Franciszka, Władysławę, Józefa, Janinę, Stanisława, Jana, Aleksandra +WITKÓW, HERMANOWICZÓW; Stanisława, Zofię, Mariannę, Anielę, Józefa, Józefę +MUSZYŃSKICH, DŁUŻNIEWSKICH.

37. +Marię ZIĘBA, Zofię, Mieczysława, Małgorzatę, Elżbietę, Zbigniewa +PRZYCHODZEŃ; Krzysztofa BUZĘ.

38. +Józefę, Kazimierza, Adelę, Marcina, Zofię, Eugeniusza, Tomasza, Antoniego, Pawła +JARSKICH; Wandę, Stanisława, Krzysztofa, Małgorzatę, Piotra, Janinę, Ryszarda +POPIOŁKÓW, Józefę, Jana, Romana, Apolonię, Tadeusza, Zofię, Stanisława +WÓJCIKÓW, Stanisławę, Bolesława, Witolda, Jana, Stanisława, +DĘBOWSKICH; Małgorzatę KARAŚ; ks. kan. Zbigniewa BOROWSKIEGO i zmarłych księży z naszej parafii.

39.+Genowefę, Feliksa, Jerzego, Katarzynę, Jana, Antoniego, Marię, Jana, Helenę +KOŁKIEWICZÓW; Julię WIEWIÓRĘ; Teresę, Seweryna +FILIPKIEWICZÓW; Elżbietę ZAWARTKA; Antoninę, Andrzeja, Jana, Henryka, Longina +KOZAKÓW; Małgorzatę, Adama, Leokadię, Stanisława +KAMELÓW; Józefę, Józefa +SZCZEPKÓW.

40. +Krystynę, Jana, Mariannę, Stanisława, Henryka, Waldemara +WÓJCIKÓW; Stefanię, Franciszka +WOLSKICH.

41. +Helenę, Stefana, Tadeusza, Wiesława, Krzysztofa, Jana, Marcina +STEFANIAKÓW +Reginę, Władysławę, Leokadię, Bogusławę, Władysława, Zdzisława, Kazimierza, Adama, Agnieszkę +KURSÓW; Jadwigę, Czesława +SZUWALSKICH; Mariana CHYŁĘ; Mieczysława GROTA, Bogusława Gizę; Wiesława NOWAKA.

42.+ Leszka, Janię, Stanisława +KAMIŃSKICH

43. ++KRĘCISZÓW; KIERAGÓW; JANISZKÓW; PYDÓW

44. +Jana, Stefanię, Eugenię, Marię +MAJEWSKICH; Helenę, Bronisława, Jana, Mieczysława, Leokadię +TALABSKICH; Andrzeja KAŃCZUGOWSKIEGO; ks. Piotra KUROWSKIEGO ; ks. kan. Zbigniewa BOROWSKIEGO.

45. +Stanisława, Bronisławę, Jadwigę, Zygmunta, Ryszarda +DURO; Franciszka, Janinę +PIETRASÓW.

46. +Józefę, Janinę, Stanisławę +KOZŁOWSKICH; Aleksandra, Cecylię, Lucynę +KOMÓW; Józefa, Irenę +MICHALSKICH.

47. +Edwarda, Stefanię, Apolonię, Aleksandrę, Bronisława, Jana, Jana ++GAŁECKICH; MĘDRKÓW; DZIADUCHÓW.

48. + Adelę, Marcina, Antoniego, Józefę, Kazimierza, Pawła,  Zofię, Eugeniusza, Tomasza, Stanisława, Joannę, Hipolita, Teresę, Jerzego ++KAMELÓW, CIURSKICH, JARSKICH; Małgorzatę, Aleksandra +SZYMAŃSKICH.

49. +Marka, Leonorę, Feliksa, Andrzeja, Jerzego +KOŁODZIEJCZYKÓW; Irenę, Józefa, Zbigniewa +RUTÓW; ++RUTÓW, KOŁODZIEJCZYKÓW, KIERAGÓW, ŚWISTÓW, BERDECKICH.

50. +Janinę, Bolesława +WÓJCIKÓW; Tadeusza BIELECKIEGO; Danutę GRABOŚ; Renatę KIERAGA.

51. +Pawła, Jana, Katarzynę, Stanisława, Amelię +ZAWADÓW; Jana, Stanisławę, Kazimierza +ORŁÓW.

52. +Janinę, Mieczysława, Henrykę, Stanisława, Zenona, Lecha ++ROSIŃSKICH, ŚWIDERSKICH, HERMANOWICZÓW, ZIELIŃSKICH, KOŁODZIEJÓW, PYDÓW.

53. +Zofię, Jana +ŚLIWÓW; Janinę, Krystynę, Ryszarda +GOLISZKÓW; Tadeusza LIPOWSKIGO; Stanisławę, Jana +WRÓBLÓW; Aleksandra MATYSKA.

54. +Mieczysława, Aleksandra +PYDÓW; Stefana, Zofię +ŻYDOWSKICH; Mieczysława, Janinę +ROSIŃSKICH; za +dziadków: PYDÓW, BRZOZOWSKICH, ROSIŃSKICH, HERMANOWICZÓW.

55. +Teklę, Michała, Bronisławę +KWIATKOWSKICH; Agnieszkę, Antoniego, Melanię, Mieczysława +ŻYWICKICH.

56.+Andrzeja, Janinę, Bogdana, Bronisławę, Stefana +HAŁASÓW; Małgorzatę, Kazimierza, Józefę, Stanisława, Stefanię, Michała, Wiesława, Aleksandra, Bolesława +MĘDRKÓW; Natalię, Hipolita +CABANÓW.

57. +Witolda, Cecylię, Stanisława +GOLENIÓW; Władysławę, Stanisława +SZLACHETKÓW.

58. +Halinę, Bolesława, Jana, Halinę, Anielę, Apolonię, Jana, Krystynę +KĘCIKÓW; Stefanię, Stanisława, Michała, Ryszarda +NAWROTÓW; Marię, Tadeusza +GĄSIORKÓW; Janinę, Jana, Michała, Tadeusza, Józefa, Piotra, Katarzynę +SZYMAŃSKICH; Wiesława MROZA; ++ ŻARKOWSKICH, SYGNOWSKICH; PYDÓW; KARASIÓW; ZDYBÓW; CHYŁÓW.

59. +Ewę, Ludwikę, Czesława ++SAWCZUKÓW, TURYKÓW; Barbarę, Zygmunta ++KUCHTÓW, DŁUGOSZÓW.

60. +Helenę, Tadeusza, Stanisławę, Stanisława +OPOKÓW; Katarzynę, Józefa +KOPUT; Annę, Mieczysława, Emilię, Lucjana, Piotra, Krystynę, Edwarda, Grzegorza +ŻYWICKICH; Teofilę, Jana +DŁUGOSZÓW; Mariannę, Feliksa, Jana +STRUZIAKÓW; Eugeniusza GIERCZYŃSKIEGO; Jerzego ROKICKIEGO.

61. +Aleksandrę, Agnieszkę, Henryka, Jana, Andrzeja +KUBISIÓW; Marię, Józefa +BARTOSIÓW; Bolesławę, Stefanię, Czesława, Józefa +JURAKÓW; Bronisławę MOLESZTAK.

62. +Tadeusza, Józefę, Bronisława +SZYMAŃSKICH; Helenę, Juliana, Feliksa, Joannę, Stanisława, Juliannę, Stanisława, Mieczysławę, Adelę, Władysława, Tadeusza ++PIEKOSIÓW; ŻYWICKICH

63. + Józefę, Bronisława, Tadeusza, Piotra, Mariannę, Ryszarda, +SZYMAŃSKICH; Agnieszkę, Kazimierza, Zofię, Cypriana, Stanisława, Wacława, Julię, Zenona, Ryszarda, +ROSIŃSKICH; Romana MOLESZTAKA, Helenę HĘMPEREK.

64. +Mariana, Helenę, Adama, Józefa, Edwarda, Władysława, Jana, Mariannę, Henryka, Stanisławę, Józia, Leonorę +SZYMAŃSKICH; Józefa, Apolonię, Andrzeja, Huberta +LEWTAKÓW; Józefa, Bronisławę, Henryka, Władysławę, Ryszarda, Mirosława +KLOCKÓW; Pawła SZELĄGA; Zbigniewa MĘDRKA; ++LEWANDOWSKICH; ks, dusze w czyśćcu cierpiące.

65. +Huberta, Andrzeja, Apolonię +LEWTAKÓW; Andrzeja MARCZYŃSKIEGO; Krzysztofa CEGLARZA; Pawła SZELĄGA; Mariusza BOROWSKIEGO; Zbigniewa PIETRASA; Janusza SOBCZAKA; Władysławę, Wacława +BUCZYŃSKICH; Kacperka BOĆKOWSKIEGO; Daniela GŁUSKIEGO; kan. Zbigniewa BOROWSKIEGO.

66. +Mariannę, Jana, Mariana +BAKALARZÓW; Mariana, Alicję, Henryka, Czesławę, Konstantego, Rozalię, Jerzego, Helenę +WIDEŃSKICH; Jana, Genowefę +PAZURÓW; Wacława, Bronisławę +KOŁODZIEJCZYKÓW; kan. Zbigniewa BOROWSKIEGO; zmarłych księży pracujących w naszej parafii.

67. +Leszka, Jana ZIÓŁKOWSKICH; Kazimierę, Henryka +KOWALSKICH; Krystynę MENDYKOWSKĄ; Katarzynę KRAMCZAK; Stanisławę SOCHA.

68. +Władysława, Andrzeja, Mariannę +KOŁOSIŃSKICH; Dyzmana, Wiktorię, Stanisława, Franciszkę +BIELECKICH; Józefa, Julię +CZARNECKICH; Łukasza, Mariannę, Tadeusza, Józefa, Julię +STATECZNYCH; Annę, Tomasza +CHOŁODYCH.

69. + Reginę, Juliana +MIEŚNIAKÓW; Agnieszkę, Józefa +BUCIORÓW; Zofię, Andrzeja GĄDKÓW; Wiesława CISZKA; Genowefę +ZUBKÓW; Stanisławę KOZŁOWSKĄ.

70. +Stanisława, Władysławę, Józefa, Stanisławę +PYDÓW; Apolonię PAŁKA; Zofię, Eugeniusza +MROZÓW; Stanisławę, Franciszka, Henryka +WOLSKICH; Krystynę, Jana +WÓJCIKÓW; Bogusława WIĄCKA; Danutę, Edwarda, Edmunda +ZAWADZKICH; Marię ANASIEWICZ; Ewę HASIAK; Czesławę, Zdzisława +LACHOWSKICH; Ks. Jana KOWALSKIEGO; Ks. Zbigniewa BOROWSKIEGO;   ks. Dariusza CIEPLICKIEGO.

71. +Helenę, Józefa +KWIETNIEWSKICH; Apolonię, Józefa, Stefana, Ryszarda, Jerzego, Jadwigę +PÓŁTORAKÓW; Rafała GÓRNIAKA; ++KWIETNIEWSKICH, SZCZYGŁÓW; Ks. Zbigniewa BOROWSKIEGO;  dusze w czyśćcu cierpiące.

72. +Wiesława, Andrzeja, Piotra, Mariusza, Annę, Leona +WÓTOWICZÓW; Bożenę JARSKĄ.

73. + Antoniego, Helenę, Czesławę, Józefa, Jana, Stanisława, Wacława, Zofię +STAŃCÓW; Janinę, Ludwika, Józefę, Józefa, Stanisława, Reginę, Zofię, Helenę +TKACZYKÓW; Adama, Helenę, Janinę, Helenę, Tadeusza, Gustawa, Witolda, Józefa, Konstantego +MASTALERZÓW

74. + Stanisławę SZARPAK; ++SZARPAKÓW

75. + Władysław; ++ KUCABÓW, LENARTOWICZÓW

76. + Zofia WÓJCICKA

Zegar

Dzisiaj jest

piątek,
23 sierpnia 2019

(235. dzień roku)

Sonda

Czy pamiętasz o modlitwie i niedzielnej Mszy świętej w wakacje ?

w Kościele.

w domu.

przy figurze.

wcale.


Święta

Piątek, XX Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy

Wyszukiwanie