Kościół

Historię kościoła należy odnieść do roku 1909 kiedy mieszkańcy Kraczewic postanowili zbudować kościół filialny. Władze carskie nie wyraziły na to zgody. Po odzyskaniu niepodległości wrócono do sprawy i w 1919 r. był już nowy projekt. Początkowo miał to być kościół murowany. Z obawy przed zbyt dużymi kosztami wzniesiono kościół drewniany. Projekt kościoła wymyślił architekt Brzusko z Puław. W trakcie budowy projekt nie został w pełni zrealizowany. Ksiądz Stanisław Swiostek pierwszy proboszcz w 1922 r. pisał w historii kościoła roboty przy budowie były prowadzone przez zwykłych cieśli, którzy niejednokrotnie odstępowali od zasadniczych planów sporządzanych przez architekta. To też kościół nie miał żadnego stylu- był bezstylowy. Przyczynił się do tego również brak pieniędzy oraz sprężystości w komitecie budowlanym. Następstwa są takie, że wybudowany kościół nie został zatwierdzony przez biuro architekta pana Brzusko w Puławach. Projekt nie zachował się, kościół rzeczywiście nie ma określonego stylu. Według opowiadań starych mieszkańców istniejące boczne galerie wykonano później wskutek nalegań architekta, który nie zgodził się na pozostawienie otwartej dużej przestrzeni wnętrza. Być może w ten sposób, choć częściowo nawiązano do pierwotnego projektu.

Kościół należy uznać za bezstylowy.

Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

W nieustalonym czasie dokonano naprawy fundamentów. O ewentualnych innych pracach remontowych nie uzyskano informacji.

2000 r.- remont zrębu i szalunku kościoła, w tym wymiana podwaliny /belki/, wykonanie izolacji.

2001 r.- wymiana stolarki okien, likwidacja okna w ścianie szczytowej kościoła, zmiana aranżacji, części prezbiterialnej obiektu w celu właściwej ekspozycji ołtarza głównego.

Kubatura - 2.320 m3

Powierzchnia użytkowa - 320 m2

Szczegółowy opis

Sytuacja

Kościół usytuowany jest w środkowej części wsi Kraczewice, przy drodze Poniatowa-Szczuczki, po północnej stronie tej drogi, na terenie płaskim. Ustawiony jest na cmentarzu kościelnym zadrzewionym w 1920 r. Prezbiterium zwrócony na północ.

Materiał

Kościół posadowiony jest na fundamencie z kamienia /"z głazów"/, drewniany, zbudowany z bali sosnowych, konstrukcji wieńcowe, oszalowany z zewnątrz i wewnątrz /wewnątrz boazeria/. Trójnawowy. Przykryty stropem z podsufitką. Więźba dachowa krokwiowo-stolcowa. Dach pokryty blachą. W nawie i prezbiterium podłogi, w kruchcie posadzka betonowa. Schody na chór dwubiegowe, policzkowe, z lewej strony nawy. Drzwi główne klepkowe, drzwi z kruchty do nawy oszklone oraz żelazna krata, drzwi z prezbiterium do zakrystii płycinowe. Okna ościeżnicowe, wielokwaterowe, pojedyncze, górą zamknięte trójkątnie.

Rzut

Kościół założony jest na rzucie prostokąta, z węższym prezbiterium zamkniętym trój bocznie. Bo obu stron prezbiterium przylegają niewielkie zakrystie, na rzutach prostokątów. Z frontu krótka i wyższa od nawy kruchta.

Bryła

Bryła kościoła prosta, bez szczególnych cech charakterystycznych, przykryta dachem dwuspadowym, nad prezbiterium zamkniętym wielopołaciowo. Nad zakrystiami dachy dwupołaciowe. W połowie długości kalenicy dachu nawet ustawiona jest barokizująca wieżyczka-sygnaturka.

Elewacje

Elewację frontową kształtuje przednia ściana nawy, oszalowana pionowa z dwoma bocznymi oknami. Wieńczy ją trójkątny szczyt dachu, oszalowany w jodełkę, podzielony małym gzymsem na część górną i dolną, w środku której umieszczone jest okno chóru. Przed ścianą nawy ustawiona jest kruchta o identycznym układzie i szalowaniu, z drzwiami głównymi zamkniętymi trójkątnie. Elewacje boczne - obydwie identyczne - ze ścianami oszalowanymi pionowo. W ścianach bocznych są po 4 okna rozmieszczone symetrycznie. Przy ścianach: prezbiterium dostawione są niższe zakrystie. Elewacje tylną urozmaicają niskie zakrystie rozmieszczone po obu - jej stronach.

Wnętrze

Wnętrze podzielone 3 parami filarów na trzy nawy. Nad niższymi nawami bocznymi utworzone są galerie boczne nawy głównej biegnące wzdłuż całej jej długości. Galerie te są najbardziej charakterystycznym elementem wystroju kościoła. Prezbiterium o szerokości nawy głównej zamknięte jest trójbocznie. W części frontowej nawy chór muzyczny wsparty na 2 słupach. Schody na chór przy lewej frontowej ścianie nawy. Galerie nie są użytkowane, wejście na nie po dostawianej drabince.

Wyposażenie

Ołtarz gł. dębowy wyk. przez Barwickiego z Radomia w 1924 r. W ołtarzu metalowa statua Pana Jezusa, na zasuwie obraz Św. Józefa, z Dziec. malowany przez B. Kopcińskiego z Radomia. Ołtarz boczny lewy z obrazem Św. Wojciecha malowany przez Barwickiego, przeniesiony z kaplicy, dworskiej w Kowali. Ołtarz boczny prawy z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej dar p. Świderskich z Kraczewic, 1928 r. czczony przez mieszkańców. Organy z 1943 r.

Instalacje

Kościół posiada instalację elektryczną i odgromową.

Wykonał: Tomasz Tomczyk 2007

Zegar

Dzisiaj jest

piątek,
19 lipca 2019

(200. dzień roku)

Sonda

Czy pamiętasz o modlitwie i niedzielnej Mszy świętej w wakacje ?

w Kościele.

w domu.

przy figurze.

wcale.


Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie